Garanti Koşulları
 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Spark EMS Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Spark EMS Motor Yönetim Sistemleri Limited Şirketi yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Malın;

  • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
  • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 5. 
Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
  • Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda
  • Malın Spark EMS Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda
  • Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda
  • Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda
  • Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda
  • Arıza veya hasar, Spark EMS’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa
  • Yazılımdan kaynaklanan hatalar ve virüslerden kaynaklanan arızalar durumunda
  • Arızalı parça değişiminin Spark EMS Yetkili teknik servisleri haricinde ve/veya Spark EMS garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda 6. 
Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (çanta, CD, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.

7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Spark EMS yetkili servisi veya Spark EMS Motor Yönetim Sistemleri Limited Şirketi'nin düzenleyeceği raporla belirlenir

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Bu koşullar web sitesinde bulunan Spark EMS ürünleri için geçerlidir.

Başka marka ve ürünler garanti dışı kapsamındadır. İadesi ve tamiri mümkün değildir. Bu ürünler varsa Türkiye'deki tedarikçi garantisindedir. Arızalı ürünün onarıma gönderilmesi takibi tamamen müşterinin sorumluluğu altındadır. Spark EMS Motor Yönetim Sistemleri Limited Şirketi sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesinden alışveriş yapmış tekil ya da tüzel kişiler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Jet Sevkiyat Saat 15:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda !

7/24 Yardım Merkezi Online müşteri hizmetlerimizden 24 saat destek alabilirsiniz.

Güvenli Ödeme 128Bit SSL Güvenlik sertifikalarımız ile güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

2 Yıl Garanti Spark EMS'nin üretmiş olduğu ürünler kullanıcı hataları dahil 2 yıl garantilidir. (Garanti koşullarına göz atınız.)